Приватне акціонерне товариство "КОМПАНIЯ "МАГIК"  
 
 
Сторінки розділу
 


 


№ з/п Організаційно-правова форма емітента ЦП Повне найменування емітента ЦП Серія Найменування ПІФ або ФОН № останнього аукціону Код за ЄДРПОУ  
Вид, тип та форма випуску ЦП Номінальна вартість ЦП Кількість ЦП Форма існування ЦП Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП Дата призначення МІНЦП CFI
13238 ПрАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "МАГІК"       19248582
акції прості іменні 8.00 100 Бездокументарна UA4000090187 18.10.2010 ESVTXR